Intellectual Property (IP)! Fikir Hakkı! aşağıda gösterilmiş etiket ile taradınız mı? 

Lütfen alt kutuya üreticiyi girin ve seçin. Ardından aşağıdaki maskede ilgili ürün adını girin ve seçin. Böylece otomatik olarak, dikkat etmek zorunda olduğunuz olası korunma kanunlarına dair hukuki durum bilgisi elde edersiniz (Tüm üreticilerin listesi için yıldız tuşu (*)):

Kopyalama koruması etkin!

Sadece bir etiket patentler, kullanım örnekleri, marka ve tasarım gibi tüm korunma kanunlarına dair güncel hukuki durum bilgisi için bağlantı adresi içerir. Müşterilerimize zarar talepleri için etkili koruma! Korunma kanununca hak sahibi olanın onayı alınmadan korunma kanununa tabi bir ürünü üretmek, satışa sunmak, piyasaya çıkartmak ya da kullanmak ya da bahsedilen amaçlarla ya pazarlamak ya da bulundurmak tüm üçüncü şahıslara yasaktır. Bunun hangi bölgeler ve ürünler için geçerli olduğu bu platformda gösterilmektedir!

Uyarı!

DİKKAT! Burada listelenmiş ürünler yasal olarak korunma kanununca yani patentler, ürün örnekleri, marka ya da tasarım kanunları gibi yasaklayıcı kanunlarla korunmaktadır.

Geriye mühendislik ve izinsiz taklit boşunadır!

Üretici ve de korunma kanununca hak sahibi olanın masrafları zarar verene ait olmak üzere herbir kanun ihlaline karşı dava açma ve zararının giderilmesini talep etme ve ihlale son vermeyi talep etme hakkı saklıdır. Kanun ihlali halinde ülkelere göre değişen ağır para cezalı kanuni yaptırımlar ve ayrıca hapis cezaları vardır. Bunun için uluslararası anlaşmalar mevcuttur.

Eğer korunma hakkı durumu imtiyazlı "granted"  ya da kayıtlı "registered" ise  sadece korunma kanununca hak sahibi olan yetkililer (üretici ya da lisans sahibi), korunma kanunu ilgili ulusal geçerli kanunun ilgili çerçevesinde ilgili korumalı ülkede (protected country) korunma haklarını kullanmaya müstehaktırlar.

Patent durumunun “pending” olması hallerinde üreticinin ya da korunma hakkı sahibinin böylelikle gerçekleşen ilgili ürünün burada yayınlanması ve markalanması ile sonraden müsaade edilmesi durumunda bütün hakları saklı tuttuğuna dikkat çekilir.

Korunma kanununca hak sahibi olanın onayı alınmadan korunma kanununa tabi bir ürünü üretmek, satışa sunmak, piyasaya çıkartmak ya da kullanmak ya da bahsedilen amaçlarla ya ithal etmek ya da bulundurmak; patentin konusu olan methodu kullanmak ya da patent sahibinin izni olmadan bu tarzı kullanmanın yasak olduğu üçüncü şahıs tarafından biliniyorsa veya durum açıkça ortadaysa,  ulusal yasaların geçerli olduğu alanlarda kullanıma sunmak; bir patentin konusu olan yöntemle doğrudan doğruya üretilmiş ürünü sunmak, piyasaya çıkartmak, kullanmak ya da bahsedilen amaçlarla ithal etmek veya bulundurmak yasaktır. Markalanmış ürünü üreticiden alan nihai tüketici ve distribütörler, yasal olarak ek hükümler ya da ek sözleşme hükümleri olmadığı sürece amaca uygun olarak kullanabilir ve  satabilirler.

Questions regarding the protection?

Call us for a quick help! +49 179 45 54 703

Direct contact for protecting your products